Fengselsstraff for momsbedrageri og kunstjuks

Fire menn er dømt til fengsel i inntil to og et halvt år for momsbedrageri verdt millioner. Ifølge en fiktiv avtale var et Anders Zorn-maleri verdt 17 millioner kroner en del av oppgjøret.