Erna Solberg støtter innskrenking av abortloven

Høyre-leder Erna Solberg støtter programkomiteens forslag om å stramme inn abortloven. Hun går dermed imot partiets kvinneforum som ønsker å bevare loven slik den er i dag.