Posten klarte ikke konsesjonskravet

Posten klarte ikke konsesjonskravet for A-post i fjor. Kravet er 85 prosent levering over natten. Posten klarte bare 83,5 prosent.