- Seks av ti norske menn drikker for mye

Seks av ti norske menn drikker så ofte eller så mye at det kan være helseskadelig, hevdes det i en ny studie.