• Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at strålingen fra mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader. Roald, Berit/NTB scanpix

- Mobiltelefoner gir ikke helseskade

Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at strålingen fra mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader. Det er konklusjonen fra strålevernmyndighetene i alle de nordiske landene.