Betydelige definisjonsproblemer for etisk råd

Selv om oljefondet har forbud mot å eie visse typer selskaper, er det svært vanskelig å praktisere reglene.