Norge blir bedre på nettjenester

— Staten bør belønne ledere i det offentlige Norge som våger å satse mer på nettet.