- De har utvist et fast forsett

Per og Veronica Orderud blir ikke levnet noen som helsttroverdighet av dommerne. Nes herredsrett er nådeløs mot Per ogVeronica Orderud: "De har utvist et fast forsett".