Kontrollkomité: Lillesand-vedtak kan bygge på sviktende grunnlag

Et flertall i kontroll— og konstitusjonskomiteen utelukker ikke at Landbruksdepartementets vedtak i den såkalte bopliktsaken i Lillesand kan bygge på sviktende grunnlag.