Stavanger får pengestøtte til asylsøkere

Sju kommuner får mellom 330.000 og 500.000 kroner for å styrke arbeidet med enslige, mindreårige flyktninger og asylsøkere, blant dem Stavanger.