Ingen homofile har fått adoptere stebarn

Over halvannet år etter at lesbiske og homofile som lever i partnerskap fikk rett til stebarnsadopsjon, er ingen adopsjoner blitt innvilget.