Grasrotopprør mot lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnstillegg skaper sterk misnøye blant lærerne. Landsmøteti Utdanningsforbundet skjerper tonen betraktelig mot et system demener er vilkårlig og lite motiverende.