Internett-fiasko for høring om dyrevern

Bare tre personer i hele landet har sendt sin mening via internett til den kommende stortingsmeldingen om dyrevern.