Formaning til juryen fra forsvareren

Advokat Tore Hilding Pettersen gav juryen en formaning om å se bort fra all forhåndsomtale når spørsmålet om Viggo Kristiansens skyld skal vurderes.