Aktor nagler Kristiansen til drapene

Aktor i Baneheiasaken, førstestatsadvokat Edward Dahl naglet ViggoKristiansen til åstedet, voldtektene og drapene under sin prosedyrei Agder lagmannsrett.