En grå eminense

— En embetsmann må kunne lytte med begge ørene. Med det ene må hanhøre hva de ulike fagmiljøene har på dagsorden, hva slags budskapde vil ha fram. Dette må overføres til et forståelig språk oglegges fram for departementets politiske ledelse.