Slektningene må dele Orderud-arven

Arvingene til Marie Orderud tapte saken de anla mot Kristian Orderuds arvinger. Dermed blir arven delt likt mellom slektningene.