Krever at Russland opphever importforbudet av norsk fisk

Norge krever at Russland straks opphever importforbudet av norsk fisk.