Tønne vurderer statlig overtakelse av rusomsorgen

Helseminister Tore Tønne vil vurdere om også rusomsorgen skal overtas av staten, i forbindelse med at staten skal overta sykehusene.