Mangler 200 psykiatri-boliger

Stortinget har vedtatt at det skal bygges 260 omsorgsboliger for psykiatriske pasienter i Rogaland. Kommunene i fylket mener det er behov for 460 slike boliger.