Retten ga pressen advarsel

Sorenskriver Jørn Ree ga pressen en advarsel før andre dag av Baneheia-saken tok til. Årsaken er at to av TV-selskapene viste bilder av pårørende.