Redaktørskifte i Altaposten

Rolf Edmund Lund (34) har overtatt som redaktør i Altaposten. Han etterfølger Ulf Jørgensen.