Valgforsker: Overraskende Ap-måling

Valgforsker Bernt Aardal er overrasket over at Opinions måling for Aftenposten viser såpass stor tilbakegang for Arbeiderpartiet. Han kan ikke peke på noen enkel forklaring på den fallende oppslutningen for regjeringspartiet.