Ludvigsen: Kvalifisert uten partihensyn

Høyres stortingsrepresentant Svein Ludvigsen er trygg på at han blir vurdert ut fra sine kvalifikasjoner og ikke sin partitilhørighet når han søker om å bli fylkesmann i Troms.