Vil fjerne Postens monopol på brev og pakker

Forbrukerrådet mener Posten bør miste eneretten til å sende brev og pakker hvis ikke kvalitetskravene skjerpes.