Lover sterkere krafttilsyn

Strømprisene stiger igjen. Nå vil Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE samarbeide tett om tilsyn med kraftmarkedet.