Skolevalgene peker ut retningen

Mer enn 400 videregående skoler arrangerer skolevalg de neste toukene. Skolevalgene viser trenden for valget, mener Knut KalgraffSkjåk.