- Kristin prøver nok en gang å distansere seg

— Kristin Kirkemo Haukeland prøver nok en gang å distansere seg fra drapssaken, og forandrer forklaring fra det hun sa i retten og i politiforklaringene.