De tre modellene

I prøveprosjektet med omsorgslønn er det testet ut tre forskjellige modeller i tre forskjellige kommuner.