Statskirkeordningen står sterkt blant kirkefolk

Dagens statskirkeordning står sterkt blant kirkens folk, særlig i de lokale menighetene.