Sykehus vil bryte med psykiatrisatsing

Ullevål sykehus i Oslo vil kutte 80 stillinger i psykiatrien. Dette er i strid med regjeringens satsing på psykiatrien.