Hevder å ha funnet kongegraver fra vikingtiden

Gravene til Harald Hårfagre og Håkon den gode er funnet, hevder to entusiaster. De mener også å ha funnet en fluktkanal med våpen og gullskatter fra den gamle kongsgården Alrekstad i Bergen.