Kan bli vanskeligere å komme inn på videregående

Samtidig som elevtallet øker, varsler fylkeskommunene at skoleklasser skal legges ned. Det betyr at det kan bli vanskeligere å komme inn på videregående skole i årene framover.