-Kleppe-saken skal diskuteres i stortingsgruppa

Konflikten mellom Vidar Kleppe og flertallet i Fremskrittspartietsstortingsgruppe skal tas opp på partiets gruppemøte onsdag,bekrefter generalsekretær Geir Mo.