Statsråden lunken til Sauda-prosjektet

Miljøvernminister Siri Bjerke har liten tro på at det blir noen kraftutbygging i Sauda. Men hun utelukker likevel ikke helt at mindre omfattende prosjekter kan bli aktuelt.