Til krig mot økt skatt

Regjeringen ga etter for opinions-presset og fjernet konjunkturavgiften på næringsbygg.