Politiet arbeider raskere enn før

I fjor brukte politiet i gjennomsnitt 176 dager på å behandle en sak. Det er 22 dager mindre enn året før.