Storsatsing på høstens menighetsrådsvalg

Bare et fåtall av kirkens medlemmer deltar i valgene til menighetsråd. Til høsten satses det som aldri før på å få flere til å stemme, ved å legge valgene parallelt med stortingsvalget.