Fraråder gravide å spise fersk tunfisk

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) fraråder gravide å spise fersk tunfisk på grunn av fare for et høyt innhold av kvikksølv.