Gamle pasienter er dårlig økonomi

Gamle mennesker har mange sykdommer og er syke lenge. Dette blirdyrt for sykehusene, som heller vil ha «friskere» pasienter.