Asylsøkere får ikke jobbe

Det blir slutt på at asylsøkere får arbeidstillatelse så snart de kommer til Norge. Asylsøkere fra Øst-Europa kan bli plassert i egen oppsamlingsleir.