Professor spår større ulikheter i Norge

Professor Einar Øverbye har vurdert langtidseffekten av flere økonomiske endringer som i Norge de siste årene. Han spår økte forskjeller mellom folk.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning som Klassekampen viser til, tar Øverbye for seg endringer han mener vil føre til mer ulikhet, som redusert formues- og bedriftsbeskatning og avvikling av arveavgiften. Engangsøkningen av minstepensjonen i 2015 trekker imidlertid i motsatt retning.

– Det har vært økende ulikhet under Solberg-regjeringen, slik det også var under Stoltenbergs siste regjering. Det er for tidlig å slå fast om endringene under Solberg skyldes politiske vedtak, men vi kan si ganske klart at den langsiktige konsekvensen av politikken vil være økt ulikhet, mener professoren ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Inntekts- og formuesulikhet påvirkes av forhold som til dels er utenfor politikernes kontroll, som innvandring og økonomiske konjunkturer. Øverbye har derimot tatt for seg fire sett med reformer: Skatt, uføre og sosialsystemet, arbeidsmiljøbestemmelser og endring i pensjon og barnetrygd.

– Avviklingen av arveavgiften og reduksjonen i formues- og bedriftsbeskatning er endringene som vil få størst konsekvenser på lang sikt, mener han.

Publisert: