Lite helsefarlig mat i Norge

Mattilsynet fant i fjor svært lite helsefarlig mat på det norske markedet og mener kontrollordningene ved import er gode.