UD endrer ikke synet på mulla Krekar

Dokumentet som hevder å garantere for Krekars sikkerhet i Irak, gir ikke grunnlag for å kaste mullaen ut av landet, mener Utenriksdepartementet.