Må sjekke 10.000 ID-er på nytt

Skatteetaten har siden oktober 2009 godkjent rundt 10.000 EØS-borgeres identitet i strid med instruksen fra Finansdepartementet. Nå må alle sjekkes på nytt.