Vi fortsetter å bruke mer strøm enn vi produserer

Norge er langt fra selvforsynt med strøm. Siden årsskiftet og fram til mai har det vært nettoimport i alle måneder.