Kjøttkutt kan være overreaksjon på krisen

Hvis norske forbrukere på kort tid har gått over til billigere kjøttprodukter i så stor grad som Nortura hevder, kan det ifølge forbruksforskere skyldes en overdreven kriseforståelse.