Thor Gjermund Eriksen ny sjef i A-pressen

Thor Gjermund Eriksen (44) overtar som ny konsernsjef i A-pressen.