Maneter stopper rekefiske

Store mengder maneter gjør rekefisket i Oslofjorden vanskelig. Enkelte steder har fisket stanset helt opp.