- Tilbudet til misbrukerne må bli bedre

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er enig med Stoltenberg-utvalget i at tilbudet til rusmisbrukerne må bli bedre, men vil ikke slå fast at regjeringen støtter forslaget om heroinutdeling.